We are open 24/7 for your service NEED HELP: +1(713) 962-8438

Special Offer 5 Years Visa Exemption $80. Tumaround time 3 - 5 days

* Required fields.
(theo giấy phép lái xe)
(ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú )
Family Information (Thông tin người thân)
Father (Cha)
Mother (Mẹ)
Wife / Husband (Vợ/ Chồng)
Children: Age 9 or younger (Con dưới 09 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có)) :
Danh sách trẻ em (dưới 14 tuổi) đi kèm (tối đa 3 người) theo hộ chiếu/giấy tờ thường trú của bạn
  • Birth Certificate ( Giấy khai sanh)
  • CMND VietNam # (Số chứng minh thư)
  • Family Register (Hộ khẩu)
  • Other (Giấy tờ liên quan)
I solemnly declare that the statements made in this application are true and correct to my best knowledge and belief. (Tôi cam đoan những nội trung trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và chính xác)
Visa2VietNam
Visa2VietNam